Minna Karhunen, ylijohtaja, Etelä-Suomen AVI (2019 alk. Kuntaliiton toimistusjohtaja)

Hankkeen tavoitteet on viritetty korkealle. Pelkästään kutsumanimi ”Luova” asettaa melkoiset odotukset uudelle toimintamallille, joka onkin melkoinen paradigma; muutos valvojasta asiakaslähtöiseksi palvelijaksi ja mahdollistajaksi. Miten onnistumme luopumaan entisestä ajattelusta, entisestä tavasta nähdä maailma. Työn onnistumiseksi tarvitsemme hyvän kuvan siitä maailmasta, jossa toimimme…. […]

Read More…

Reijo Karhinen

Lokakuussa 2016 Vallilan uusiin tiloihimme kokoontui yli 600 Osuuspankkien hallitusten ja hallintoneuvostojen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Heille oli tavoitteena avata uskottavasti ja ymmärrettävästi käynnissä olevaa rajua muutosta strategian taustalla. Miten saada joukot havahtumaan uudistumisen välttämättömyydestä ja innostumaan yhteisestä tulevaisuudesta?…… […]

Read More…

Linda Saukko-Rauta

Olen livekuvittaja, joten näen vuoden aikana seminaareissa, työpajoissa ja yritystilaisuuksissa kaikenlaisia ammatti- ja amatööripuhujia. Kymmenittäin, sadoittain KAIKENLAISIA puhujia….. […]

Read More…

Sari Pesonen, Myyntijohtaja, Orion Pharma

Minulla oli tulossa erittäin tärkeä kohderyhmän koulutustilaisuus ja halusin tukea heitä Orionin suunnalta pysymään omassa toiminnassaan hyvin tulevaisuudessa kiinni, mahdollistaa uusien ajatusten synnyn perinteisellä alalla ja pärjäämään alan muuttuessa rajusti jollakin poikkitieteellisellä luennolla….. […]

Read More…

Korkeakoulutetut ja ne muut.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään kahdella kirjoituksella (Puheenvuoro-palsta ja Saska Saarikosken kolumni) – sitä miten huolestuttavaa yhteiskunnan kannalta on se, että liian monen miehen elämä ei koskaan nouse täysin voimin siivilleen. […]

Read More…

Kaupan liitto ja PAM

Pohdimme, kenet kutsuisimme pitämään tilaisuutemme avauspuheenvuoron. Hänen oli määrä luoda sopiva ilmapiiri seminaarille eikä hän saanut leimallisesti edustaa sen enempää työnantaja- kuin työtekijäpuoltakaan vaan hänen tuli pystyä lähestymään aihetta neutraalisti ja ketään syyllistämättä…..  […]

Read More…