Kaupan liitto ja PAM

Pohdimme, kenet kutsuisimme pitämään tilaisuutemme avauspuheenvuoron. Hänen oli määrä luoda sopiva ilmapiiri seminaarille eikä hän saanut leimallisesti edustaa sen enempää työnantaja- kuin työtekijäpuoltakaan vaan hänen tuli pystyä lähestymään aihetta neutraalisti ja ketään syyllistämättä..... 

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto järjestivät syksyllä 2016 yhteisen seminaarin, jonka teemana oli paikallinen sopiminen. Kysymyksessä oli kutsutilaisuus, jonka kohderyhmänä oli Kaupan liiton suurehkojen jäsenyritysten henkilöstöjohto ja luottamusmiehet. Vastaavanlaista tilaisuutta yhtä laajalle osallistujajoukolle emme olleet aiemmin yhdessä järjestäneet, joten onnistunut tilaisuus oli meille erityisen tärkeää. Aihe oli ajankohtainen ja merkittävä, koska mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen on lisätty jokaisella uudella työehtosopimusneuvottelukierroksella. Osa kuulijoista saattoi myös pitää aihetta arkaluontoisena. Paikallinen sopiminen vaatii onnistuakseen keskinäistä luottamusta, avoimuutta ja kykyä asettua toisen osapuolen asemaan. 

Pohdimme, kenet kutsuisimme pitämään tilaisuutemme avauspuheenvuoron. Hänen oli määrä luoda sopiva ilmapiiri seminaarille eikä hän saanut leimallisesti edustaa sen enempää työnantaja- kuin työtekijäpuoltakaan vaan hänen tuli pystyä lähestymään aihetta neutraalisti ja ketään syyllistämättä. 

Päädyimme pyytämään aloituspuheenvuoron Petriltä. Hän halusi tavata erikseen Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton edustajat ja keskustella kummankin osapuolen puheenvuorolle asettamista odotuksista. Kerroimme edellä mainitut odotuksemme, mutta annoimme Petrille melko vapaat kädet sisällön toteutuksessa. 

Petri toteutti toiveemme hyvän keskusteluilmapiirin pohjustamisesta puhumalla maailman nykyisen muutoksen erityisyydestä verrattuna aiempiin muutoksiin, Suomen asemasta maailmassa, entisen ajattelun kyseenalaistamisen tärkeydestä ja nykyisen keskustelukulttuurin heikkouksista. Tällä sisällöllä tuettiin osallistujien kykyä nähdä oman osansa merkitys osana toimivaa isompaa kuvaa. Mielestämme Petri onnistui hienosti pohjustamaan hyvän ja tasapuolisen keskusteluilmapiirin, mikä oli ratkaisevan tärkeä asia koko tilaisuuden onnistumisessa.

Mervi Angerma-Niittylä, asiantuntija (työmarkkinat, koulutuspolitiikka, vastuullisuus) Kaupan liitto

Airi Palosaari, koulutuspäällikkö Palvelualojen ammattiliitto

 

Yhteydenotto

Petri Rajaniemi
Ponder NOBS Oy
+358 44 525 1222

Yhteydenottosi on lähetetty

Kiitos.

Vastaamme mahdollisimman pian.