Viestinnän koulutus ja suunnittelu

Vaikuttavan viestin merkitys johtamisessa korostuu epävarmuudessa. Kyky hahmottaa oman yrityksen tai organisaation suhde ympäröivään maailmaan, sen paikka tässä hetkessä suhteessa historiaan ja tulevaan, ovat kaikki seikkoja, jotka mahdollistavat ihmisten sitoutumisen tarinaa, jota yhdessä ammatillisesti elämme. Kun puheen tai kirjoituksen viitekehys laajenee oman organisaation substanssin ytimen ulkopuolelle, vaatii erityistä osaamista saada viesti pysymään kasassa, innostavana ja tuloksellisena. 

Kun viestinnässä on tilanteita, joissa voitettavaa on paljon ja virhemarginaalia ei ollenkaan, on viisainta pyytää apua. Apu voi tarkoittaa pidempää valmennusohjelmaa, tai tietyn puheenvuoron, tilanteen tai vaikka videon suunnittelua ja toteutusta yhdessä, niin että sen tavoitteet saavutetaan – tai ylitetään. 

Kaikki alkaa yhteydenotosta, keskustelusta ja kysymyksestä: “Mitä haluaisitte saada aikaan?”

Yhteydenotto

Petri Rajaniemi
Ponder NOBS Oy
+358 44 525 1222

Yhteydenottosi on lähetetty

Kiitos.

Vastaamme mahdollisimman pian.