Minna Karhunen, ylijohtaja, Etelä-Suomen AVI (2019 alk. Kuntaliiton toimistusjohtaja)

Hankkeen tavoitteet on viritetty korkealle. Pelkästään kutsumanimi ”Luova” asettaa melkoiset odotukset uudelle toimintamallille, joka onkin melkoinen paradigma; muutos valvojasta asiakaslähtöiseksi palvelijaksi ja mahdollistajaksi. Miten onnistumme luopumaan entisestä ajattelusta, entisestä tavasta nähdä maailma. Työn onnistumiseksi tarvitsemme hyvän kuvan siitä maailmasta, jossa toimimme…. […]

Read More…