“Uusi ja parempi tulos syntyy vasta, kun toiminta muuttuu. Toiminta muuttuu vasta, kun ajattelu muuttuu. Ajattelu muuttuu vain kyseenalaistamalla entinen ajattelu.”

PONDER NOBS

KASVUA AJATTELUN MUUTOKSEN KAUTTA

Ihmiselle on tärkeää tietää, että minulla ja minun tekemiselläni on merkitystä. Merkitys ja tekemisen suunta voivat kuitenkin hukkua jatkuvien murrosten keskellä ja epävarma tulevaisuus saattaa pelottaa yhtä lailla työntekijää kuin yritysjohtajaakin. Silloin on tärkeää auttaa ihmisiä ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja omaa paikkaa siinä, sitä historian kaarta miten tähän hetkeen on päädytty ja ennen kaikkea miten tästä voidaan jatkaa eteenpäin.

Petrin puheenvuoro on aina tilaajan tarpeisiin ja tilanteeseen mietitty. Mitä on tärkeää sanoa ääneen, että päästään eteenpäin ja kasvuun? Mitä ei ole koskaan aiemmin sanottu, vaikka olisi pitänyt?

Petri auttaa näkemään oman ja organisaation merkityksen osana välillä kaoottiseltakin tuntuvaa maailmaa. Merkityksen ymmärtäminen saa uupuneenkin innostumaan ja auttaa löytämään yhteiselle tekemiselle oikean suunnan.

Tärkeimpänä Petrin tehtävänä on puheenvuorollaan tuottaa tulosta. Kaivattu tulos voi olla taloudellista, toiminnallista tai toimintakykyä – sen mitä tulos tarkoittaa, määrittelee tilaaja.

Petri puhuu rehellisesti ja aidosti, mutta empaattisesti, ihmistä ymmärtäen ja yhteistä ilmapiiriä rakentaen. Mukana on vahvasti viesti, että tästäkin selvitään ja kasvetaan. Ei ole mitään hätää.

Hankkeen tavoitteet on viritetty korkealle. Pelkästään kutsumanimi ”Luova” asettaa melkoiset odotukset uudelle toimintamallille, joka onkin melkoinen paradigma; muutos valvojasta asiakaslähtöiseksi palvelijaksi ja mahdollistajaksi. Miten onnistumme luopumaan entisestä ajattelusta, entisestä tavasta nähdä maailma. Työn onnistumiseksi tarvitsemme hyvän kuvan siitä maailmasta, jossa toimimme….

Lue lisää

PETRI RAJANIEMI

THINKER, WRITER, SPEAKER, ADVISOR

Petrin puheenvuoroista tulee läpi yksi sana, joka kuvastaa hyvin myös hänen työtään – ihmisymmärrys. Petri on vaikuttava puhuja, neuvonantaja, toisinajattelija ja kirjoittaja, koska hän aidosti haluaa ymmärtää ja auttaa ihmisiä. Silloinkin, kun on ymmärrettävä vaikeita asioita tai nähtävä, mistä pienistä palasista monimutkainen kokonaisuus syntyy. Ja missä on se pala, jonka on aika muuttua.

 

Petri tarkastelee maailmaa laajalla kaarella, yhdestä ihmisestä globaaliin kuvaan, tästä hetkestä menneeseen ja tulevaan. Hän ei päästä helpolla kuulijaa, eikä itseään. Petrin puheenvuorot osuvat välillä kuulijoiden kipupisteisiin, mutta usein he saavat myös nauraa miehen itseironialle. Petrin yhtenä missiona kun on kyseenalaistaa totutut ja vanhentuneet ajatukset, omat ja muiden. Vain vanhat pölyttyneet ajatukset kyseenalaistamalla ja ihmistä ymmärtäen on mahdollista päästä eteenpäin kohti kasvua – oli kyseessä sitten yksi ihminen, yritys tai kokonainen toimiala.

Sanottua

Kirjoitelmia

;
;